Ban giám hiệu
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Thư

Email: nguyenvanthu@gmail.com
Hiệu trưởng
Cử nhân Vật lý
Nguyễn Văn Thư
2 Bùi Thị Phương
Phó Hiệu trưởng
Cử nhân Địa lí
Bùi Thị Phương
3 Bùi Thanh Hoa
Điện thoại:0984297738
Email: hoacuongsd1983@gmail.com
Phó Hiệu trưởng
Cử nhân Toán học
Bùi Thanh Hoa
Tổ chuyên môn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Tổ Xã Hội
1 Nguyễn Phương Mai
Tổ trưởng
Giáo viên Ngữ Văn
Đại học
Nguyễn Phương Mai
2 Quách Phan Thanh Nguyệt
Giáo viên Ngữ Văn
Chủ tịch Công Đoàn
Đại học
Quách Phan Thanh Nguyệt
3 Tạ Thành Chung
Giáo viên Địa lí
Bí thư Chi Đoàn giáo viên
Đại học
Tạ Thành Chung
4 Nguyễn Thị Thảo
Giáo viên GDCD
Đại học
Nguyễn Thị Thảo
5 Nguyễn Thị Hoạt
Giáo viên Ngữ Văn
Đại học
Nguyễn Thị Hoạt
6 Nguyễn Khang Soán
Giáo viên GDCD
Thanh tra nhân dân
Đại học
Nguyễn Khang Soán
7 Nguyễn Thị Phương Thảo
Giáo viên Lịch sử
Đại học
Nguyễn Thị Phương Thảo
8 Nguyễn Thị Liên
Giáo viên Ngữ Văn
Đại học
Nguyễn Thị Liên
9 Phùng Thị Thu Uyên
Giáo viên Ngữ Văn
Đại học
Phùng Thị Thu Uyên
Tổ Tự Nhiên
10 Bùi Thanh Hoa
Tổ trưởng
Giáo viên Toán
Đại học
Bùi Thanh Hoa
11 Trần Lê Na
Giáo viên Sinh học
Đại học
Trần Lê Na
12 Phạm Thị Phương Anh
Giáo viên Tin học
Đại học
Phạm Thị Phương Anh
13 Trần Thị Lan
Giáo viên Hóa học
Đại học
Trần Thị Lan
14 Tạ Văn Trình
Giáo viên Toán
Đại học
Tạ Văn Trình
15 Vũ Thị Hoa
Giáo viên Vật lí
Đại học
Vũ Thị Hoa
16 Bạch Văn Hợp
Giáo viên Vật lí
Đại học
Bạch Văn Hợp
17 Tạ Hồng Phong
Giáo viên Công nghệ
Bí thư Đoàn Thanh niên
Đại học
Tạ Hồng Phong
18 Đỗ Chí Cường
Giáo viên Sinh học
Thạc sĩ
Đỗ Chí Cường
19 Bùi Quang Hòa
Giáo viên Giáo dục thể chất
Giáo viên Quốc phòng - An ninh
Đại học
Bùi Quang Hòa
20 Đinh Kiên Cường
Giáo viên Giáo dục thể chất
Giáo viên Quốc phòng - An ninh
Đại học
Đinh Kiên Cường
21 Nguyễn Hải Yến
Giáo viên Hóa học
Thạc sĩ
Nguyễn Hải Yến
22 Ngô Thị Thùy Liên
Giáo viên Toán
Đại học
Ngô Thị Thùy Liên
23 Bùi Khánh Huyền
Giáo viên Sinh học
Đại học
Bùi Khánh Huyền
Tổ Ngoại Ngữ
24 Nguyễn Thị Hải Yến
Giáo viên Tiếng Anh
Đại học
Nguyễn Thị Hải Yến
25 Trần Thị Hằng
Giáo viên Tiếng anh
Đại học
Trần Thị Hằng
26 Đào Thị Phương Thảo
Giáo viên Tiếng Anh
Đại học
Đào Thị Phương Thảo
27 Lê Thị Đợi
Tổ trưởng
Giáo viên Tiếng Anh
Thạc sĩ
Lê Thị Đợi
28 Nguyễn Phương Liên
Giáo viên Tiếng anh
Đại học
Nguyễn Phương Liên
Tổ Văn phòng
29 Nguyễn Thị Kim Mão
Tổ trưởng
Nhân viên Văn thư
Trung cấp
Nguyễn Thị Kim Mão
30 Đặng Thị Như
Nhân viên kế toán Đặng Thị Như
31 Nguyễn Thùy Dương
Nhân viên kế toán
Thủ thư
Đại học
Nguyễn Thùy Dương
32 Nguyễn Khang Cường
Nhân viên CNTT
Đại học
Nguyễn Khang Cường
33 Nguyễn Văn Luật
Nhân viên bảo vệ
Đại học
Nguyễn Văn Luật
34 Bùi Văn Công
Nhân viên y tế
Trung cấp
Bùi Văn Công
35 Tạ Quang Nghiêm
Nhân viên bảo vệ
Trung cấp
Tạ Quang Nghiêm
36 Tạ Văn Chinh
Nhân viên bảo vệ Tạ Văn Chinh
37 Tạ Thị Dung
Nhân viên vệ sinh
Trung cấp
Tạ Thị Dung
BCH Công Đoàn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
BCH Công Đoàn
1 Quách Phan Thanh Nguyệt
Chủ tịch Công đoàn
Giáo viên Ngữ Văn
Đại học
Quách Phan Thanh Nguyệt
2 Đào Thị Phương Thảo
Phó Chủ tịch Công đoàn
Giáo viên Tiếng Anh
Đào Thị Phương Thảo
3 Tạ Thành Chung
Ủy viên
Giáo viên Địa lí
Đại học
Tạ Thành Chung
Chi bộ Đảng
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Chi bộ Đảng
1 Bùi Thị Phương
Bí thư Chi bộ
Phó Hiệu trưởng nhà trường
Đại học
Bùi Thị Phương
2 Quách Phan Thanh Nguyệt
Phó Bí thư Chi bộ
Chủ tịch Công Đoàn
Đại học
Quách Phan Thanh Nguyệt
3 Tạ Hồng Phong
Chi ủy viên
Bí thư Đoàn Thanh niên
Đại học
Tạ Hồng Phong
4 Đào Thị Phương Thảo
Đảng viên
Giáo viên Tiếng Anh
Đại học
Đào Thị Phương Thảo
5 Đinh Kiên Cường
Đảng viên
Giáo viên Giáo dục thể chất
Đại học
Đinh Kiên Cường
6 Bùi Thanh Hoa
Đảng viên
Tổ trưởng Tổ Tự nhiên
Đại học
Bùi Thanh Hoa
7 Nguyễn Phương Mai
Đảng viên
Tổ trưởng Tổ Xã hội
Đại học
Nguyễn Phương Mai
8 Đặng Thị Như
Đảng viên
Nhân viên kế toán
Đại học
Đặng Thị Như
9 Tạ Văn Trình
Đảng viên
Giáo viên Toán
Đại học
Tạ Văn Trình
10 Tạ Thành Chung
Đảng viên
Bí thư Chi Đoàn giáo viên
Đại học
Tạ Thành Chung
11 Nguyễn Hải Yến
Đảng viên
Giáo viên Hóa học
Thạc sĩ
Nguyễn Hải Yến
12 Nguyễn Khang Cường
Đảng viên
Nhân viên phòng máy
Nguyễn Khang Cường
13 Nguyễn Khang Soán
Đảng viên
Thanh tra nhân dân
Đại học
Nguyễn Khang Soán
14 Nguyễn Văn Luật
Đảng viên
Nhân viên bảo vệ
Đại học
Nguyễn Văn Luật
15 Lê Thị Đợi
Đảng viên
Tổ trưởng Tổ Ngoại ngữ
Thạc sĩ
Lê Thị Đợi
Đoàn thanh niên
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Đoàn thanh niên
1 Tạ Hồng Phong
Bí thư Đoàn thanh niên
Giáo viên Công nghệ
Tạ Hồng Phong
2 Tạ Thành Chung
Phó bí thư Đoàn thanh niên
Giáo viên Địa lí
Đại học
Tạ Thành Chung
3 Nguyễn Hải Yến
Ủy viên
Giáo viên Hóa học
Thạc sĩ
Nguyễn Hải Yến
4 Nguyễn Phương Liên
Ủy viên
Giáo viên Tiếng Anh
Đại học
Nguyễn Phương Liên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây